R U OK

SELF07 บอย Lomosonic เพราะเป็น Perfectionist จึงเจ็บปวด

June 29, 2021

ความสมบูรณ์เแบบเป็นสิ่งที่มนุษย์หลายคนปรารถนา แต่หลายครั้งที่ความสมบูรณ์พร้อมเลยเส้นเป็นความ Perfectionist ที่ไม่อนุญาตให้ตัวเองผิดพลาด

R U OK Self-Work ชวน บอย Lomosonic ทำกระบวนการการเข้าใจตัวเอง ที่รู้สึกคล้ายๆ แตกสลาย และเจ็บปวดทุกครั้งที่สิ่งที่ทำไม่ใกล้เคียงภาพที่ตั้งใจเอาไว้ จนเกิดเป็นความรู้สึกที่กดดันตัวเอง ไม่ใช่เพื่อการแก้ไข แต่เพื่อมองให้เห็นอารมณ์ต่างๆ ที่แบกอยู่ขณะที่โหมด Perfectionist ทำงาน ซึ่งถึงเวลานั้นเราอาจยอมรับอารมณ์ ความคิด รวมถึงความผิดพลาดของตัวเองได้มากขึ้น

Podbean App

Play this podcast on Podbean App