R U OK

RUOK40 แคร์ความรู้สึกคนอื่นมากเกินไปเกิดจากอะไร และจะทำอย่างไรจะลดความกังวลเรื่องคนรอบข้าง

October 26, 2018

การเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นสิ่งที่ดี แต่สำหรับบางคนความรู้สึกนั้นก็ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเอง เพราะกังวลว่าคนรอบข้างจะรู้สึกอย่างไรมากเกินไป แคร์ว่าเราทำอะไรให้เขารู้สึกไม่ดีไหม หรือบางคนก็รับมวลความทุกข์คนอื่นมาเป็นของตัวเอง

R U OK เอพิโสดนี้ จะมาหาสาเหตุว่าการแคร์คนอื่นจนยอมพับความต้องการของตัวเองเก็บไว้เกิดจากอะไร และจะรู้จักปฏิเสธอย่างไรไม่ให้เสียความสัมพันธ์

Time index
01:09 หลากหลายพฤติกรรมการใส่ใจความรู้สึกคนรอบข้างมากเกินไป
02:30 แคร์ความรู้สึกคนอื่น VS Empathy
05:33 ทำไมบางคนไม่กล้าปฏิเสธคนอื่น
08:10 จะรักคนอื่นได้ต้องรักตัวเองก่อน
09:07 Empathy VS Sympathy