R U OK

RUOK234 Emotional Support เป็นที่พึ่งทางความรู้สึกให้คนใกล้ตัว แบบไม่ตัดสิน

June 11, 2021

บางทีที่เห็นคนที่เรารักกำลังทุกข์ อยากเข้าไปเป็นที่พึ่งทางใจ ประคับประคองให้เขาผ่านช่วงเวลายากๆ ไปได้ แต่ก็ไม่รู้วิธีการว่าทำแบบไหนถึงจะเวิร์ก R U OK ชูใจ เอพิโสดนี้ พูดคุยถึงการเป็นแนวทางในการเป็น Emotional Support ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร มีวิธีการใช้คำพูดแบบไหน คำพูด น้ำเสียง หรือท่าทีแบบไหนที่เป็นการตัดสิน เพื่อให้เราได้ดูแลใจกันอย่างถูกวิธีและไม่กลายเป็นการสร้างบาดแผลให้กัน

Podbean App

Play this podcast on Podbean App