R U OK

RUOK215 เยาวชนกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

October 30, 2020

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการขับเคลื่อนประเด็นสังคมต่างๆ ในปัจจุบัน ‘เยาวชน’ เป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทอย่างมาก

R U OK เคยคุยกับญา ปราชญา เยาวชนอายุ 15 ปี ที่ผลักดันให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าพบจิตแพทย์ได้ ปัจจุบันเธอก็ยังขับเคลื่อนด้านสุขภาพจิตเป็นหลัก ซึ่งอีกบทบาทหนึ่งคือ การเข้าไปช่วยเหลือแกนนำเยาวชนที่ได้รับผลกระทบกระเทือนด้านจิตใจ ในฐานะเยาวชนคนหนึ่ง เธอมองเห็นอะไรในการเปลี่ยนแปลง รวมถึง ‘การสื่อสาร’ เพื่อการสร้างความเข้าใจ อาจเป็นทางออกหนึ่งในวิกฤตระหว่างวัยครั้งนี้

Podbean App

Play this podcast on Podbean App