R U OK

RUOK213 ความกระทบกระเทือนทางใจหลังผ่านเหตุการณ์รุนแรง Post-Traumatic Stress Disorder

October 23, 2020

หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อโรค PTSD หรือ Post-Traumatic Stress Disorder ความกระทบกระเทือนทางใจหลังผ่านเหตุการณ์รุนแรง ซึ่งแต่เดิมมีนิยามว่าคือคนที่ผ่านสงคราม อุบัติเหตุครั้งใหญ่ ภัยพิบัติ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ R U OK ชวนนายแพทย์ชยุติ วงศ์เลิศวิศวกร มาทำความเข้าใจโรคนี้ว่า ไม่เพียงเหตุการณ์ที่ว่ามาเท่านั้น แต่ยังมีความละเอียดอ่อน มีระดับความรุนแรง และมีอีกหลายเหตุการณ์ที่สร้างความสั่นสะเทือนทางใจได้

Podbean App

Play this podcast on Podbean App