R U OK

RUOK194 เอ็นดู หวังดี ไม่ตั้งใจ ครูอาจบูลลี่นักเรียนได้โดยไม่รู้ตัว

August 14, 2020

การบูลลี่เกิดขึ้นเพราะโครงสร้างทางอำนาจที่ครอบอยู่ในหลายหน่วยของสังคม โดยเฉพาะในรั้วโรงเรียน โครงสร้างทำให้คนกลุ่มหนึ่งมีอำนาจเหนือกว่าคนอีกกลุ่ม หลายครั้งการบูลลี่จึงเกิดขึ้น

R U OK ไม่ได้ต้องการชี้เป้าว่าใครเป็นคนผิด แต่อยากชวนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนหลายครั้งเกิดขึ้นเพราะ ‘คุณครู’ ผู้ถืออำนาจและอาจเกิดแผลทางใจแก่ ‘นักเรียน’ โดยไม่ทันระวัง ร่วมแชร์เสียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านตัวแทน ‘นักเรียนเลว’

Play this podcast on Podbean App