R U OK

MIND03 แบบฝึกหัดบริหารใจ ตอน ค้นลึกลงไปในใจ อะไรทำให้ดิ่ง

August 17, 2021

ดิ่ง คือ ภาวะที่รู้สึกเหมือนมีก้อนหนักๆ อยู่ในตัว คอยถ่วงให้เราลุกไม่ไหว อ่อนล้า และหมดแรง ซึ่งเกิดขึ้นกับใครก็ได้ แต่ถ้าปล่อยให้ความรู้สึกนี้อยู่กับตัวเรานานๆ ก็อาจเป็นต้นกำเนิดให้เกิดโรคทางใจตามมา 

 

Mind Exercise เอพิโสดนี้จึงชวนให้ทุกคนใช้เวลาอยู่กับตัวเอง พิจารณาว่าอะไรที่ทำให้เราดิ่งได้บ้าง ทั้งเสียงพูด พฤติกรรม หรือแม้แต่สัมผัสของใครบางคน ก็อาจนำความรู้สึกดิ่งมาให้ และเมื่อรู้ต้นเหตุแล้วก็จะนำไปสู่การจัดการได้อย่างรู้เท่าทัน

Podbean App

Play this podcast on Podbean App